Nierówność płci w Afryce edukacji

Na przeszkodzie stoją nie tylko bieda i nierówność płci, lecz także konflikty zbrojne i katastrofy humanitarne. Z danych UNICEF-u wynika, że wciąż 57 milionów dzieci w wieku szkolnym nie uczęszcza do szkoły podstawowej. 96 proc. z nich zamieszkuje kraje rozwijające się, zwłaszcza kraje Afryki Subsaharyjskiej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podkreśla, że w najbardziej zaludnionym kraju Afryki, zależnie od płci oraz grubości portfela, istnieje znaczna nierówność w dostępie do edukacji. Równouprawnienie płci w wielu krajach wciąż jest rewolucją. Kobiety z całego świata głośno wyrażają swoje opinie i aktywnie działają, przybliżając świat do pełnego zrównania praw płci. Szczególnie w ostatnich latach kobiety poczuły, że mają prawo głośno krzyczeć o równym traktowaniu, wykroczeniach wobec nich oraz patriarchalnej dynamice władzy. Powoli zmieniają ... Kiedy osiągnięto pewną równowagę w społeczeństwie, kobiety zaczęły bronić swojego miejsca w słońcu. Opowiadali się za równością płci, to znaczy równością płci, a wielu, w tym przedstawiciele silnej połowy ludzkości, poparło ich. Dziś kobiety są nie mniej wykształcone, inteligentne i celowe niż pozostałe połowy. kobiety nie były w gorszej sytuacji z uwagi na swoją płeć, nie byłoby potrzeby corocznego publikowania chociażby raportów mierzących nierówność płci („Global Gender Gap Report”). Polska jest w nim na 42. miejscu; stawkę od lat otwierają kraje skandynawskie, które od dawna stawiają na Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego to okoliczność do podkreślania wagi sytuacji praw dzieci w Afryce do wysokiej jakości edukacji i lepszego życia. Afryka wciąż znajduje się w ciężkiej sytuacji tak samo jeśli chodzi o ubóstwo, niepokój społeczny, wojny czy nierówność płci.

TU STOJĄ KROKODYLE I ORANGUTANY. (POKAZUJCIE RAZEM Z DZIEĆMI NA STOJĄCO) Thomas Sankara-mocne przesłanie dla świata

Prawa kobiet: jak kobiety na świecie walczą ...

  1. TU STOJĄ KROKODYLE I ORANGUTANY. (POKAZUJCIE RAZEM Z DZIEĆMI NA STOJĄCO)
  2. Thomas Sankara-mocne przesłanie dla świata

The next video is starting stop. Loading... Centrum Edukacji Katechetycznej 71,718 views. ... Czy rodzice mogą być tej samej płci? Najciekawsze wypowiedzi krakowian ... gry i zabawy: Daleko w Afryce - Duration: 2:12. Środowisko 254 ...